2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
25 - 27 มกราคม 2560
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม วันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
24 มกราคม - 543
“ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดาราวิทยาลัย วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
18 - 20 มกราคม 2560
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
04 - 06 มกราคม 2560
“การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ผู้บำเพ็ญประโยชน์” โรงเรียนบ้านแควมะกอก วันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
23 - 25 ธันวาคม 2559
" การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี " โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
19 - 21 ธันวาคม 2559
" การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี " เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันทราย 3 วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16