2 3 4 5 6 7
กิจกรรม Walk Rally

กิจกรรม walk rally

                                   
 ทางศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา มีบริการสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม walk rally
พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

และแวดล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐานมากมาย