2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
19 - 20 มิถุนายน 2561
โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมออกแบบพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน เวทีที่ 2 ออกแบบวางผังกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและกำหนดรูปแบบการพัฒนา วันที่ 19 - 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ป
08 - 10 มิถุนายน 2561
“โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2561” วันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ.2561 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
28 พฤษภาคม - 543
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำชุมชน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
22 - 25 พฤษภาคม 2561
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะชีวิต ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22-25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
05 - 08 เมษายน 2561
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน พ.ศ.2561 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เ
17 - 22 มีนาคม 2561
โครงการปฎิบัติธรรม กับหลวงตาศิริ อินทสิริ วันที่ 17-22 มีนาคม พ.ศ..2561 จัดโดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16