2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
25 - 26 พฤศจิกายน 2559
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
18 พฤศจิกายน - 543
"ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4" โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 พฤษจิกายน พ.ศ.2559 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
03 - 07 ตุลาคม 2559
"โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ" ค่ายก้าวใหม่ หัวใจสีชมพู วันที่ 3-7 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดโดยธนาคารออมสินร่วมกับกรมคุมประพฤติ
18 กรกฎาคม - 06 สิงหาคม 2559
ADVENTURE IN THAILAND ASIA CAMPOREE - AUGUST 2016 AT NEAU KLOW SCOUT CAMP SAN KAMPHAENG DISTRICT.CHIANG MAI
11 - 13 พฤษภาคม 2559
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้น
06 - 07 กุมภาพันธ์ 2559
" DEVELOPMENT TEAM TO EXCELLENCE " NISSAN CHIANGMAI 6 - 7 FEBRUARY 2016 LANNA HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT CENTRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16