2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
04 - 05 สิงหาคม 2561
การฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระห่างวันที่ 4 -5 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
03 - 05 สิงหาคม 2561
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2561 : อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
27 - 30 กรกฎาคม 2561
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จักโดย ชมรมลูกเสือ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเ
22 - 24 กรกฎาคม 2561
Scouting for boys & girls 22 – 24 July 2018 At Neau Klow Scout Camp Chiang mai Thailand
06 - 08 กรกฎาคม 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
29 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2561
Scouting for boys & girls 29 June - 1 July 2018 At Neau Klow Scout Camp Chiang Mai Thailand
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16