2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
15 - 16 ธันวาคม 2559
HUAWEI Monthly Meeting and Teambuilding for North Team December 15th - 16th, 2016 LANNA HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT CENTRE
10 - 12 ธันวาคม 2559
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดโดย ชมรมลูกเสือสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ร
07 - 09 ธันวาคม 2559
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ วันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
05 - 06 ธันวาคม 2559
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ SMSQ CAMP 2016 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ วันที่ 5-6 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
02 - 03 ธันวาคม 2559
กิจกรรมกลางแจ้งของน้องๆจาก โรงเรียนจักรคำคณาทร วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
28 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2559
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วันที่ 28 - 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16