2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
22 - 25 พฤษภาคม 2560
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะชีวิตปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยการมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
09 พฤษภาคม - 543
MARMARA SCHOOLS WICHAI WITTAYA ENGLISH PROGRAM Personal Development Activity 2017 Team Building for Success 9th May 2017 At Lanna Human Resources Development Centre
29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมเรียนรู้กับน้องเยาวชน ในค่ายถอดบทเรียนเยาวชนจิตอาสาโครงการ YIM เชียงใหม่และลำพูน โดยมูลนิธิ Why I Why ในวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
16 - 17 มีนาคม 2560
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ” ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง
05 - 12 มีนาคม 2560
โครงการทำดีถวายพ่อ “วิปัสสนาพัฒนาชีวิต” วันที่ 5 – 12 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
04 - 05 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตระหนักรู้ในตน “WHO AM I” กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำพูน วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16