2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
18 - 19 พฤษภาคม 2558
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (รุ่นที่ 1) วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 (รุ่นที่ 2) ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
08 - 09 พฤษภาคม 2558
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทรัยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
09 - 12 พฤษภาคม 2558
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 33 และสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียง ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทรัยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16