2 3 4 5 6 7
ห้องจัดเลี้ยง

บริการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกาสต่างๆ

 สำหรับงานประชุมสัมมนา ความจุ 500 คน

ด้วยสถานที่หรูหรา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในงานสังสรร และบุคลากรที่จะอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดงานในราคาที่ไม่แพง