2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
19 - 21 มีนาคม 2562
วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2562 โดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ร่วมกับชมรมสารธรรมาล้านนา
16 - 18 มีนาคม 2562
โครงการปฏิบัติธรรมครูต้นแบบ "รู้สึกตัว"
17 - 19 มกราคม 2562
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 17 – 19 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
10 - 12 มกราคม 2562
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม เนตรนารี โรงเรียนจักรคำคณาทร วันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
08 - 10 มกราคม 2562
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนจตุรมิตร อำเภอหางดง สพป.เชียงใหม่4 วันที่ 8 - 10 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
09 - 16 ธันวาคม 2561
โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร "ทำดีเพื่อพ่อ" ครั้งที่ ๑๑ โดย พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. ( วัดป่าเจริญราช ) ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16