2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
04 - 04 มิถุนายน 2557
วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
30 พฤษภาคม - 543
30 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
26 - 29 พฤษภาคม 2557
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ปวส.1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา วันที่ 26-17 พฤษภาคม 2557
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16