2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
06 - 11 มีนาคม 2561
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) รุ่นที่ 834 ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม พ.ศ.2561 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสโมสรเวียงพิงค์เชียงใหม่ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม
07 - 09 กุมภาพันธ์ 2561
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
17 มกราคม - 543
ค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนาร โรงเรียนบ้านดง วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนอเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
06 - 07 มกราคม 2561
" DEVELOPMENT TEAM TO EXCELLENCE " NISSAN CHIANGMAI 6 - 7 January 2017 LANNA HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT CENTRE
19 ธันวาคม - 543
" ค่าย Day Camp ลูกเสือ - ยุวกาชาด " โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
08 - 10 ธันวาคม 2560
" การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี " โรงเรียนวารีเชียงใหม่ วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16