2 3 4 5 6 7
บริการของเรา

อัตราค่าบริการห้องประชุมและสัมมนา

ห้องจัดเลี้ยง
ห้องประชุม

ขนาดความจุผู้ใช้บริการห้องประชุม

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

THEATER CLASSROOM ห้องโล่ง 8.00-17.00 น. 17.00 น. 
เป็นต้นไป
แกรนด์ล้านนา 500 คน 250 คน 600 คน 10,000 บาท 1,000 บ./ชม.  
นครพิงค์ 1 70 คน 60 คน 80 คน 2,000 บาท 200 บ./ชม.  
นครพิงค์ 2 40 คน 30 คน 50 คน 1,800 บาท 180 บ./ชม.  
เวียงพิงค์ 1 70 คน 60 คน 80 คน 2,000 บาท 200 บ./ชม.  
เวียงพิงค์ 2 - 30 คน - 1,500 บาท 150 บ./ชม  

หมายเหตุ: มีอุปกรณ์ ทัศนูปกรณ์ ให้บริการ ป้ายต้อนรับเขียนฟรี สำหรับแขก 50 คนขึ้นไป

อัตราค่าบริการที่พัก

ที่พัก ขนาด ค่าบริการ/วัน
ห้องพัก 1 ท่าน (แอร์) 1 คน 500 บาท (รวมอาหารเช้า)
ห้องพัก 2 คน 1,000 บาท
ห้องพัก 10 คน 4,500 บาท
ห้องพัก 15 คน 5,000 บาท
บ้านเดี่ยวใต้ถุนสูง - 4,000 บาท
บ้านแฝด 2 ชั้น - 10,000 บาท
บ้านแฝดใต้ถุนสูง - 3,500 บาท
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - 5,500 บาท
 

อัตราค่าบริการ ด้านอาหารและจัดเลี้ยง

รายการ ราคา/คน
อาหารเช้า 100-150 บาท
อาหารกลางวัน 150-200 บาท
อาหารเย็น 150-250 บาท
อาหารว่าง 40-50 บาท
อาหารรอบดึก เริ่มต้น 50 บาท
จัดเลี้ยงขันโตก/สังสรรค์ (50คนขึ้นไป) 450-550 บาท
การแสดง เริ่มต้น 500 บาท/ชุด