2 3 4 5 6

เชิญสัมผัสบรรยากาศแบบรีสอร์ทชมธรรมชาติที่ร่มรื่นเย็นสบาย มีแหล่งแมกไม้นานาพันธุ์ทางวรรณคดีบนเนื้อที่กว่า 35ไร่ และบริเวณที่กว้างขวางสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆได้สะดวกสบาย อีกทั้งพื้นที่สำหรับการจัดค่ายพักแรม รวมไปถึงบ้านพักมีลักษณะทรงไทย สร้างด้วยไม้ทั้งหลังนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนายังมีบริการครบวงจรเป็นสถานที่ให้บริการกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาองค์กรโดยผู้บริหารได้สร้างอาคารและห้องประชุมสุดหรูไว้สำหรับการประชุม สัมมนา เข้าค่ายพักแรม จัดงานเลี้ยง และจัดพิธีมงคลสมรส                

กิจกรรมล่าสุด
17 - 19 มกราคม 2562
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 17 – 19 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
10 - 12 มกราคม 2562
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม เนตรนารี โรงเรียนจักรคำคณาทร วันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
08 - 10 มกราคม 2562
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนจตุรมิตร อำเภอหางดง สพป.เชียงใหม่4 วันที่ 8 - 10 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่