2 3 4 5 6 7

เชิญสัมผัสบรรยากาศแบบรีสอร์ทชมธรรมชาติที่ร่มรื่นเย็นสบาย มีแหล่งแมกไม้นานาพันธุ์ทางวรรณคดีบนเนื้อที่กว่า 35ไร่ และบริเวณที่กว้างขวางสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆได้สะดวกสบาย อีกทั้งพื้นที่สำหรับการจัดค่ายพักแรม รวมไปถึงบ้านพักมีลักษณะทรงไทย สร้างด้วยไม้ทั้งหลังนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนายังมีบริการครบวงจรเป็นสถานที่ให้บริการกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาองค์กรโดยผู้บริหารได้สร้างอาคารและห้องประชุมสุดหรูไว้สำหรับการประชุม สัมมนา เข้าค่ายพักแรม จัดงานเลี้ยง และจัดพิธีมงคลสมรส                

กิจกรรมล่าสุด
19 - 21 มีนาคม 2562
วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2562 โดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ร่วมกับชมรมสารธรรมาล้านนา
16 - 18 มีนาคม 2562
โครงการปฏิบัติธรรมครูต้นแบบ "รู้สึกตัว"
17 - 19 มกราคม 2562
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 17 – 19 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่