2 3 4 5 6

เชิญสัมผัสบรรยากาศแบบรีสอร์ทชมธรรมชาติที่ร่มรื่นเย็นสบาย มีแหล่งแมกไม้นานาพันธุ์ทางวรรณคดีบนเนื้อที่กว่า 35ไร่ และบริเวณที่กว้างขวางสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆได้สะดวกสบาย อีกทั้งพื้นที่สำหรับการจัดค่ายพักแรม รวมไปถึงบ้านพักมีลักษณะทรงไทย สร้างด้วยไม้ทั้งหลังนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนายังมีบริการครบวงจรเป็นสถานที่ให้บริการกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาองค์กรโดยผู้บริหารได้สร้างอาคารและห้องประชุมสุดหรูไว้สำหรับการประชุม สัมมนา เข้าค่ายพักแรม จัดงานเลี้ยง และจัดพิธีมงคลสมรส                

กิจกรรมล่าสุด
17 - 22 มีนาคม 2561
โครงการปฎิบัติธรรม กับหลวงตาศิริ อินทสิริ วันที่ 17-22 มีนาคม พ.ศ..2561 จัดโดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
06 - 11 มีนาคม 2561
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) รุ่นที่ 834 ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม พ.ศ.2561 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสโมสรเวียงพิงค์เชียงใหม่ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม
07 - 09 กุมภาพันธ์ 2561
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่