2 3 4 5 6

เชิญสัมผัสบรรยากาศแบบรีสอร์ทชมธรรมชาติที่ร่มรื่นเย็นสบาย มีแหล่งแมกไม้นานาพันธุ์ทางวรรณคดีบนเนื้อที่กว่า 35ไร่ และบริเวณที่กว้างขวางสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆได้สะดวกสบาย อีกทั้งพื้นที่สำหรับการจัดค่ายพักแรม รวมไปถึงบ้านพักมีลักษณะทรงไทย สร้างด้วยไม้ทั้งหลังนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนายังมีบริการครบวงจรเป็นสถานที่ให้บริการกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาองค์กรโดยผู้บริหารได้สร้างอาคารและห้องประชุมสุดหรูไว้สำหรับการประชุม สัมมนา เข้าค่ายพักแรม จัดงานเลี้ยง และจัดพิธีมงคลสมรส                

กิจกรรมล่าสุด
24 - 25 สิงหาคม 2561
" การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต " ผ่านกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
04 - 05 สิงหาคม 2561
การฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระห่างวันที่ 4 -5 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
03 - 05 สิงหาคม 2561
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2561 : อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่