2 3 4 5 6

เชิญสัมผัสบรรยากาศแบบรีสอร์ทชมธรรมชาติที่ร่มรื่นเย็นสบาย มีแหล่งแมกไม้นานาพันธุ์ทางวรรณคดีบนเนื้อที่กว่า 35ไร่ และบริเวณที่กว้างขวางสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆได้สะดวกสบาย อีกทั้งพื้นที่สำหรับการจัดค่ายพักแรม รวมไปถึงบ้านพักมีลักษณะทรงไทย สร้างด้วยไม้ทั้งหลังนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนายังมีบริการครบวงจรเป็นสถานที่ให้บริการกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาองค์กรโดยผู้บริหารได้สร้างอาคารและห้องประชุมสุดหรูไว้สำหรับการประชุม สัมมนา เข้าค่ายพักแรม จัดงานเลี้ยง และจัดพิธีมงคลสมรส                

กิจกรรมล่าสุด
10 - 11 สิงหาคม 2560
สัมมนาศาสตร์ Promanager ศาสตร์แห่งความสำเร็จ วันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2560 บริษัท ฟิลลิปประกันภัยชีวิต จำกัด มหาชน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
25 - 27 กรกฎาคม 2560
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษณ์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
14 - 16 กรกฎาคม 2560
โครงการต้นกล้าพลเมืองศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน CIVIC EDUCATION CMU วันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่